Pinagmulan ng avian flu virus, hindi sa migratory birds ayon sa dating mayor ng Candaba