Sapat na gamot para sa mga tatamaan ng bird flu tiniyak ng DOH