Conflict of interest sa paggamit ni Trump ng law firm sa Pilipinas, inilutang