WATCH: Phaseout sa mga lumang truck, tinutulan ng grupo ng truckers