Labingdalawang M-71 mula Israel, dumating na lahat sa Pilipinas