Tom Hanks, pararangalan dahil sa mga pelikulang tungkol sa kasaysayan ng US