“MRE o Meal Ready to Eat para sa mga sundalo ng AFP” sa OFF CAM ni ARLYN DELA CRUZ