Pagkamatay ng Spanish matador na nasuwag ng toro, ipinagluluksa ng Spain