Ilang Pinoy na nakulong sa Russia kasamang uuwi sa bansa ni Duterte