TANIM DROGA NG MGA MAGSASAKANG PULIS, WAKASAN NA! – Sa “Wag Kang Pikon!” ni Jake Maderazo