Klase sa public elementary at high schools, sa June 5 magsisimula