Kahandaan sa ” The Big One”, pinasisilip sa Senado