DND, walang nakikitang problema sa presenya ng China sa pinag-aagawang mga isla sa Kalayaan.