Lumikas na 500 pamilya sa Bohol, pinagsisilbihan ng DSWD