Bahagi ng Roxas Blvd., isasara sa trapiko sa Sabado at Linggo