Batang tumalon sa gusali sa China habang gamit ang payong bilang parachute, nakaligtas