1,000 trabahador tigil trabaho sa resettlement site sa Pandi, Bulacan