Kadamay may 7-araw para lisanin ang mga bahay sa Pandi