Pamamaril ng isang lalake sa nakaalitan sa trapik, sapul ng camera