Pilipinas, hindi teritoryo ang Benham Rise – Roque