Mga miyembro ng grupong Kadamay pinabibitbit palabas ni Pang. Duterte sa PNP kapag nang-agaw pa ng bahay