Malaking bahagi ng Luzon, patuloy na maaapektuhan ng habagat