Isang NGO hiniling na ipawalangbisa ang withdrawal ng Pilipinas sa Rome Statute