Pag-aarmas ng mga pari at prosecutors suportado ng PNP