Pilipinas, suportado ang landmark summit ng US at North Korea