Sec. Guevarra, mas gustong manatili sa DOJ ang PCGG at OGCC