Dating hepe ng Bulacan, itinalagang bagong hepe ng CITF