Part 2 ng TRAIN law tututulan ng minorya sa kamara