Mga lumabag sa Comelec gun ban at pagbabawal magbitbit ng patalim sa Maynila, umabot sa 87