Pagsusumite ng documentation sa war on drugs tinawaran ng OSG