Kakapusan ng tubig gaya ng sa Africa, hindi mangyayari sa Pilipinas ayon sa MWSS