Malupit ang batas pero iyan ang batas! sa “Wag Kang Pikon!” ni Jake Maderazo