2 lindol na hindi naman totoong naganap, iniulat ng earthquake administration sa China