Matapos manahimik ng 250 na taon, bulkan sa Japan, nagbuga ng abo