Evasco tanggap ang pagsipa sa kanya sa NFA Council