60-araw na buffer stock ng bigas, pinatitiyak ni Pangulong Duterte sa NFA