Dela Rosa, handang harapin ang mga kasong isasampa sa kaniya pagbaba niya sa pwesto