Malacañang: Duterte hindi interesado sa ikalawang termino