Duterte pinatunayan na hindi namamaga ang kanyang mga kamay