Konsehal ng San Fernando, Cebu patay sa pananambang