Pagbuwag sa PCGG at OGCC isinalang na sa plenaryo ng kamara