Absolute Divorce, isang paglapastangan sa Saligang Batas – Rep. Castro