Pagpatay sa kapitan ng barangay sa San Juan, Batangas inako ng NPA