Mga tauhan ng Bureau of Immigration sasailalim sa pagsasanay ng US Homeland Security