TV network, nagpaliwanag sa paggamit ng terminong ‘Bagani’