9,000 Kapitan at 20,876 baranggays, sabit sa droga sa “Wag Kang Pikon!” ni Jake Maderazo