LPA, magdudulot ng pag-uulan sa ilang bahagi ng Pilipinas