Makasaysayang “salubungan”, isinagawa sa paggunita sa Edsa day