Pagbisita ng mga dayuhan sa bansa, tumaas ng 16% nitong Enero