President ng Palau makikipagpulong kay Pangulong Duterte